Regionalny Program Operacyjny

NOWOCZESNE ZAPLECZE B+R, KLUCZEM DO WZROSTU INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Przedsiębiorstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I:  Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, tytuł projektu: „Nowoczesne zaplecze B+R, kluczem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa” dokonało zakupu:

 

  I. Środki trwałe- aparatura naukowo-badawcza
 1. Suszarka laboratoryjna
 2. Zestaw próżniowy
 3. Komora chłodnicza
 4. Wyciskarka do próbek
 5. Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy
 6. Rozdrabniarka do mieszanek bitumicznych
 7. Mieszarka laboratoryjna
 8. Zestaw komputerowy
 9. Koleinomierz
 10. Zagęszczarka płytowa
 11. Planograf
 12. Miernik zagęszczenia
 13. Komora do badania mrozoodporności
 14. Komora klimatyczna
 15. Waga laboratoryjna
 16. Wanna do sezonowania próbek
 17. Sprężarka
 18. Wózek transportowy
 19. Suwmiarka ze świadectwem wzorcowania
 20. Urządzenie do badania współczynnika filtracji gruntów
 21. Mała waga laboratoryjna
 22. Płyta obciążana dynamicznie
 23. Stempel CBR podłączany do płyty obciążanej dynamicznie
 24. Miernik do badań wilgotności piasku i żwiru
 25. Pojazd ciągnący
  II. Wartości niematerialne i prawne
 1. Program PREN 1.3
 2. Zestaw norm PN-EN
Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner