PRDiM Sieradz Logo

historia spółki PRDiM Sieradz

Historia powstania i rozwoju spółki PRDiM Sieradz w formie najważniejszych wydarzeń na osi czasu.

 • 1998

  powołanie spółki

  Powstanie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w wyniku prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Sieradzu.

 • 1999

  zawarcie umowy ze Skarbem Państwa

  zawarcie ze Skarbem Państwa umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania. Wynikające z umowy zobowiązania zarówno w zakresie pakietu socjalnego, wydatków na inwestycje, jak i terminowej spłaty rat kapitałowych i opłaty dodatkowej były realizowane.

 • 2003

  podwyższenie kapitału i powołanie nowego zarządu

  podwyższenie kapitału udziałowego o ponad 100% poprzez przyjęcie nowych udziałowców. Nowy Zarząd opracował szczegółowy plan rozwoju firmy, w którym założono realizację szeregu działań inwestycyjnych celem unowocześnienia parku maszynowego i przystosowania procesu produkcyjnego do wymogów rynku.

 • 2003

  przeniesienie własności

  po wykonaniu przez Spółkę wszystkich zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa, w grudniu nastąpiło przeniesienie własności przedsiębiorstwa przez Skarb Państwa na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.. Fakt ten znacznie usprawnił racjonalne zarządzanie Przedsiębiorstwem.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio w PRDiM Sieradz lub skorzystaj z formularza na stronie.

Szukasz doświadczonego przedsiębiorstwa drogowego?

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner