RODO

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czartkach przetwarza udostępnione i pozyskane dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Chcemy niniejszym poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas przekazane dane osobowe, w jaki sposób są chronione, a przede wszystkim powiadomić o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czartkach, adres : Czartki 60, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000103028.

Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Poradziński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można nawiązać pisząc pod adres: Inspektor Ochrony Danych, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Czartki 60, 98-200 Sieradz, oraz pod adresem poczty elektronicznej : iod@prdim.com.pl.

Poniżej linki do dokumentów :

  1. Polityka Prywatności w „Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i Mostowych” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. Polityka „Cookie’s” w „Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i Mostowych” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
  3. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla osób korzystających z serwisu internetowego „Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  4. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla klientów i kontrahentów „Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  5. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla reprezentantów klientów i kontrahentów „Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  6. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny „Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  7. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w „Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i Mostowych” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
  8. Formularz zgłoszenia żądania realizacji praw.
Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner