Certyfikaty spółki PRDiM Sieradz

Wybrane certyfikaty otrzymane przez PRDiM Sieradz

Spółka PRDiM Sieradz dążąc do polepszania jakości swoich produktów i usług, oraz dla utrzymania wysokich standardów, swoją działalność poddaje zewnętrznym badaniom i ekspertyzom. Przedstawiamy niektóre z uzyskanych certyfikatów (pliki do pobrania w formacie PDF). Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Kontrola produkcji

BS OHSAS 18001:2007

PRDiM Sieradz certyfikat

W celu utrzymania stałej, wysokiej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych i mieszanek bitumicznych spółka PRDiM Sieradz wdrożyła zakładową kontrole jakości produkcji.

PRDiM Sieradz certyfikat

Mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy spółka PRDiM Sieradz została zweryfikowana i stwierdzono spełnianie wymagań normy BS OHSAS 18001:2007 dla prowadzenia działalności w zakresie kompleksowej realizacji robót drogowych mostowych oraz produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PRDiM Sieradz certyfikat

System zarządzania jakością w spółce PRDiM Sieradz został zweryfikowany i stwierdzono spełnianie wymagań normy ISO 9001:2008 dla prowadzenia działalności w zakresie kompleksowej realizacji robót drogowych mostowych oraz produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

PRDiM Sieradz certyfikat

Spółka PRDiM Sieradz deklaruje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i podchodząc poważnie do tego zaganienia, wdraża i certyfikuje swój system zarządzania środowiskiem na zgodność z normą ISO 14001. ISO 14001:2004 to uznana na całym świecie norma, która określa zasady wdrażania efektywnego systemu zarządzania środowiskowego.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PRDiM Sieradz certyfikat

System zarządzania jakością w spółce PRDiM Sieradz został zweryfikowany i stwierdzono spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 dla prowadzenia działalności w zakresie kompleksowej realizacji robót drogowych mostowych oraz produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

PRDiM Sieradz certyfikat

Spółka PRDiM Sieradz deklaruje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i podchodząc poważnie do tego zaganienia, wdraża i certyfikuje swój system zarządzania środowiskiem na zgodność z normą ISO 14001. ISO 14001:2015 to uznana na całym świecie norma, która określa zasady wdrażania efektywnego systemu zarządzania środowiskowego.

BS OHSAS 18001:2015

Polityka jakości

PRDiM Sieradz certyfikat

Mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy spółka PRDiM Sieradz została zweryfikowana i stwierdzono spełnianie wymagań normy BS OHSAS 18001:2015 dla prowadzenia działalności w zakresie kompleksowej realizacji robót drogowych mostowych oraz produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

PRDiM Sieradz certyfikat

Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy Spółki PRDiM Sieradz realizowana poprzez wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania opartego na międzynarodowych standardach.

Spółka PRDiM Sieradz poleca swoje usługi - podążaj dobra drogą!

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner