Szanowni Państwo, akceptując korzystanie z niniejszego serwisu bez zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej, wyrażacie zgodę na zapisywanie przez PRDiM Sp.z o.o. plików cookies w Waszych urządzeniach końcowych oraz na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w ten sposób przez administratora serwisu. W celu uzyskania informacji o regułach wykorzystania technologii cookies oraz o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatno

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Wsparcie unijne dla PRDiM Sieradz

Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju spółki

Rozwój działalności wymaga wielu nakładów inwestycyjnych, które pozwalają firmie zwiększać konkurencyjność, zdobywać nowe rynki i osiągać sukcesy biznesowe. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej PRDiM Sp. z o.o. skutecznie pozyskuje fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa i wzrost konkurencyjności poprzez wdrażanie nowych technologii i modernizację parku maszynowego.

 


 

Nowoczesne zaplecze B+R, kluczem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, tytuł projektu: „Nowoczesne zaplecze B+R, kluczem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

szczegółowe informacje

 

Modernizacja parku maszynowego gwarancją wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Modernizacja parku maszynowego gwarancją wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego SPO-WKP działanie 2.3.

Zakupy inwestycyjne dokonane przez Przedsiębiorstwo:

 • nowoczesne walce drogowe wibracyjne,
 • elektroniczne mierniki zagęszczania,
 • zestaw lekkiego sprzętu zagęszczającego,
 • zestaw komputerowy,
 • specjalistyczne oprogramowanie do opracowania procesu zagęszczania

współfinansowane zostały przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego SPO – WKP Działanie 2.3.

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych.

“Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych zwiększającej konkurencyjność PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Przedsiębiorstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, tytuł projektu “Wzrost Konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych; dokonało zakupu:

 • mobilna linia do produkcji stabilizacji, podbudów i betonów
 • kruszarka z przesiewaczem kruszywa
 • spycharka gąsienicowa
 • równiarka
 • walec ogumiony
 • sprzęt uzupełniający
 • sprzęt laboratoryjny
 • komputerowy system wizyjny CAM Control do śledzenia procesów produkcji
 • zestaw Komputerowy
 • zakup opracowanych w jednostkach B+R recept na mieszanki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Wzrost konkurencyjności poprzez modernizację parku maszynowego.

Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Sieradzu poprzez modernizację parku maszynowego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego SPO-WKP działanie 2.3.

Zakupy inwestycyjne dokonane przez Przedsiębiorstwo:

 • rozkładarka mas bitumicznych,
 • zestaw komputerowy,
 • specjalistyczne oprogramowanie wspomagające pracę rozkładarki

współfinansowane zostały przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego SPO – WKP Działanie 2.3

 

Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych.

Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Przedsiębiorstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, tytuł projektu “Wzrost Konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych” dokonało zakupu:

 • rozkładarka mas bitumicznych
 • ładowarka
 • zestaw dozatorów
 • sprzęt uzupełniający
 • skrapiarka emulsji asfaltowej na podwoziu
 • sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem PaveCompBase
 • sprzęt labolatoryjny

WDROŻENIE TECHNOLOGII POZYSKIWANIA KRUSZYW Z MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH, WYKOPU I ZŁÓŻ LOKALNYCH

„Wdrożenie technologii pozyskiwania kruszyw z materiałów rozbiórkowych, wykopu i złóż lokalnych” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – kredyt technologiczny

W ramach powyższego projektu Przedsiębiorstwo dokonało zakupu następujących maszyn i urządzeń:

 • Koparka gąsienicowa
 • Samochody ciężarowe – 2 szt.
 • Ładowarka
 • Kosz zasypowy
 • Przesiewacz na mokro dwupokładowy
 • Hydrocyklon
 • Komplet przenośników taśmowych
 • Szafa sterownicza
 • Hydroinstalacja jako zespół pomp i rurociągów
 • Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie surowcami oraz gotowymi towarami

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.