Wsparcie unijne dla PRDiM Sieradz

Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju spółki

Rozwój działalności wymaga wielu nakładów inwestycyjnych, które pozwalają firmie zwiększać konkurencyjność, zdobywać nowe rynki i osiągać sukcesy biznesowe. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej PRDiM Sp. z o.o. skutecznie pozyskuje fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa i wzrost konkurencyjności poprzez wdrażanie nowych technologii i modernizację parku maszynowego.

 


 

Ulepszona nawierzchnia drogowa, jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii ograniczającej degradację nawierzchni drogowych, poprzez wprowadzenie na rynek produktu w postaci ulepszonej nawierzchni drogowej z wydłużoną trwałością, która po zakończeniu użytkowania nadaje się do pełnego recyklingu. Założona innowacyjna technologia ma postać własnej nieopatentowanej wiedzy technicznej Przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 038 663,09 PLN

Nowoczesne zaplecze B+R, kluczem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, tytuł projektu: „Nowoczesne zaplecze B+R, kluczem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

szczegółowe informacje

 

WDROŻENIE TECHNOLOGII POZYSKIWANIA KRUSZYW Z MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH, WYKOPU I ZŁÓŻ LOKALNYCH

„Wdrożenie technologii pozyskiwania kruszyw z materiałów rozbiórkowych, wykopu i złóż lokalnych” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – kredyt technologiczny

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

szczegółowe informacje

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych zwiększającej konkurencyjność PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

szczegółowe informacje

Modernizacja parku maszynowego gwarancją wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Modernizacja parku maszynowego gwarancją wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego SPO-WKP działanie 2.3.

szczegółowe informacje

Wzrost konkurencyjności poprzez modernizację parku maszynowego.

Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Sieradzu poprzez modernizację parku maszynowego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego SPO-WKP działanie 2.3.

 

szczegółowe informacje

Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych.

Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

szczegółowe informacje

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner