działalność spółki

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest szeroko rozumiane wykonawstwo robót drogowych, obejmujące budowę i remonty dróg i mostów,bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg, produkcja i sprzedaż mas bitumicznych oraz betonów cementowych i innych materiałów drogowych i budowlanych.

Spółka produkuje: mieszanki mineralno-asfaltowe, beton cementowy. Ponadto, Przedsiębiorstwo posiada Zakład przetwórstwa i segregacji kruszyw oraz Zakłady Górnicze – żwirownie.

PRDiM Sieradz wynajem sprzetu

O wysokiej jakości realizowanych usług świadczy wdrożony i konsekwentnie realizowany system zarządzania jakością oraz ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji). Przedsiębiorstwo uzyskało również certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w zakresie: jakości (ISO 9001:2008), środowiska (ISO 14001:2004) i BHP (BS OHSAS 18001:2007).

Firma posiada liczne rekomendacje i dyplomy uznania naszych dotychczasowych klientów.

Spółka konsekwentnie realizuje obrane cele strategiczne, ukierunkowane na zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb rynkowych i pełnej satysfakcji klientów w oparciu o inwestycje i inne działania rozwojowe. Tak określone priorytety rozwojowe pozwoliły na pozyskanie cech determinujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej, jak doświadczona załoga, nowatorskie rozwiązania techniczne oraz duży potencjał techniczny, umieszczając firmę w sposób trwały w gronie najlepszych podmiotów w swojej branży. Tu należy podkreślić, iż decyzje dotyczące realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, w realizacji, których przedsiębiorstwo posiada bogate pozytywne doświadczenie, każdorazowo poprzedzane są szczegółowymi analizami kierunków rozwoju rynku, słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz potrzeb jego klientów, co przyczynia się do pełnego sukcesu podejmowanych działań oraz uzyskania oczekiwanych efektów.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio w PRDiM Sieradz lub skorzystaj z formularza na stronie.

Szukasz kompletnego rozwiązania w zakresie budowy i utrzymania dróg?

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner