Roboty drogowe

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio w PRDiM Sieradz lub skorzystaj z formularza na stronie.

Roboty drogowe

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sieradz świadczy usługi w zakresie kompleksowej budowy dróg. Specjalizujemy się w realizacji robót ziemnych, rozbiórkowych, brukarskich i konstrukcyjno – nawierzchniowych. Jako generalny wykonawca koordynujemy również budowę infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania dróg: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, teletechniki itp.

Stawiamy na ciągły rozwój, z roku na rok poszerzamy wachlarz świadczonych usług poprzez modernizację parku maszynowego. Doświadczona i wykwalifikowana kadra inżynierska stanowi gwarancję wysokiej jakości wykonywanych zadań.

ZAKRES OFEROWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH ROBÓT DROGOWYCH

 • Usunięcie warstwy humusu
 • Wykopy
 • Nasypy
 • Korytowanie pod konstrukcję jezdni , chodników itd.
 • Kopanie i profilowanie rowów
 • Humusowanie skarp i trawników
 • Frezowanie istniejących nawierzchni
 • Mechaniczna rozbiórka podbudowy
 • Rozbiórka elementów brukarskich
 • Rozbiórka obiektów małej architektury
 • Rozbiórka fundamentów betonowych
 • Przygotowanie podłoża
  • Profilowanie i zagęszczenie
  • Wzmocnienia podłoża słabonośnego
 • Stabilizacja gruntu cementem
 • Podbudowa betonowa
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Wyrównywanie i wzmocnienie istniejących podbudów
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowych
  • Podbudowa zasadnicza
  • Warstwa wyrównawcza
  • Warstwa wiążąca
  • Warstwa ścieralna
 • Ustawianie krawężników drogowych na ławie betonowej
 • Ustawianie obrzeży chodnikowych
 • Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej, płyt chodnikowych itp.
 • Przepusty rurowe
 • Umocnienia rowów
 • Oznakowanie pionowe
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Umocnienia poboczy

Szukasz doświadczonego wykonawcy kompleksowych robót drogowych?

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner