WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI I WYKONANIA STABILIZACJI I PODBUDÓW DROGOWYCH

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych zwiększającej konkurencyjność PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Przedsiębiorstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, tytuł projektu „Wzrost Konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wykonania stabilizacji i podbudów drogowych; dokonało zakupu:

  • mobilna linia do produkcji stabilizacji, podbudów i betonów
  • kruszarka z przesiewaczem kruszywa
  • spycharka gąsienicowa
  • równiarka
  • walec ogumiony
  • sprzęt uzupełniający
  • sprzęt laboratoryjny
  • komputerowy system wizyjny CAM Control do śledzenia procesów produkcji
  • zestaw Komputerowy
  • zakup opracowanych w jednostkach B+R recept na mieszanki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner