WDROŻENIE TECHNOLOGII POZYSKIWANIA KRUSZYW Z MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH, WYKOPU I ZŁÓŻ LOKALNYCH

WDROŻENIE TECHNOLOGII POZYSKIWANIA KRUSZYW Z MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH, WYKOPU I ZŁÓŻ LOKALNYCH

 

„Wdrożenie technologii pozyskiwania kruszyw z materiałów rozbiórkowych, wykopu i złóż lokalnych” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – kredyt technologiczny

W ramach powyższego projektu Przedsiębiorstwo dokonało zakupu następujących maszyn i urządzeń:

  • Koparka gąsienicowa
  • Samochody ciężarowe – 2 szt.
  • Ładowarka
  • Kosz zasypowy
  • Przesiewacz na mokro dwupokładowy
  • Hydrocyklon
  • Komplet przenośników taśmowych
  • Szafa sterownicza
  • Hydroinstalacja jako zespół pomp i rurociągów
  • Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie surowcami oraz gotowymi towarami

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner