WZROST KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ MODERNIZACJĘ PARKU MASZYNOWEGO

Wzrost konkurencyjności poprzez modernizację parku maszynowego.

Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Sieradzu poprzez modernizację parku maszynowego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego SPO-WKP działanie 2.3.

Zakupy inwestycyjne dokonane przez Przedsiębiorstwo:

  • rozkładarka mas bitumicznych,
  • zestaw komputerowy,
  • specjalistyczne oprogramowanie wspomagające pracę rozkładarki

współfinansowane zostały przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego SPO – WKP Działanie 2.3

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner