WZROST KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYKONANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych.

Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Przedsiębiorstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, tytuł projektu „Wzrost Konkurencyjności PRDiM Sp. z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych” dokonało zakupu:

  • rozkładarka mas bitumicznych
  • ładowarka
  • zestaw dozatorów
  • sprzęt uzupełniający
  • skrapiarka emulsji asfaltowej na podwoziu
  • sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem PaveCompBase
  • sprzęt labolatoryjny
Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner